Functional Vision Analyzer

W naszej ofercie:

Specyfikacja urządzenia FVA

Urządzenie FVA jest jedynym tak kompleksowym testerem okulistycznym na rynku, pozwalającym na zbadanie widzenia zgodnie ze standardami ISO, ANSI oraz wymogami FDA. Pozwala na zbadanie parametrów wzrokowych wymaganych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014.

Zawiera następujące testy:

 • ostrość wzroku do dali (6 m, system ETDRS),
 • ostrość wzroku do bliży (40 cm, system ETDRS),
 • widzenie przestrzenne do dali (kółka Wirtha) z dokładnym wynikiem w sekundach kątowych,
 • widzenie barw (tablice pseudoizochromatyczne Ishihary),
 • potencjalna ostrość wzroku (system ETDRS),
 • widzenie mezopowe/fotopowe,
 • olśnienie (2 poziomy),
 • pole widzenia w płaszczyźnie horyzontalnej (45o ? 85o),
 • wrażliwość na kontrast (testy FACT)

Opcjonalnie istnieje możliwość pomiaru widzenia na inne odległości niż 6 m dzięki dodatkowym soczewkom do widzenie pośredniego.

Przewaga nad konkurencją:

 • testy FACT wrażliwości na kontrast (CSF) są jedynymi testami odpowiadającymi wymogom norm ANSI i FDA, zawierają bowiem testy fal sinusoidalnych z antyaliasowaniem brzegowym,
 • urządzenie FVA jest jedynym urządzeniem na rynku pozwalającym wiarygodnie zbadać CSF ze względu na mikroprocesorowy system autokalibracji oświetlenia testów. Badania kliniczne dowiodły, że jest dwukrotnie czulsze od innych urządzeń stosujących testy fal sinusoidalnych,
 • poziomy oświetlenia fotopowego i mezopowego zostały precyzyjnie wykalibrowane (niezależnie od warunków zewnętrznych jest to luminancja 85 cd/m? oraz 3 cd/m?), podobnie jak dwa stopnie olśnienia (I stopień 10 lux/1 lux, II stopień 135 lux/28 lux). Dzięki temu urządzenie wykorzystywane jest na świecie jako podstawowe w badaniach klinicznych widzenia funkcjonalnego i medycynie pracy,
 • badania CSF pozwalają na wczesne wykrycie zaćmy, jaskry, AMD, retinopatii cukrzycowej, jeszcze zanim pojawią się objawy widoczne w standardowych badaniach okulistycznych,
 • testy potencjalnej ostrości wzroku są jedynymi dostępnymi testami (poza testami elektrofizjologicznymi) pozwalającymi określić czynność siatkówki u pacjentów z zaćmą, co jest kluczowe w przypadku podejmowania decyzji o operacji.

W komplecie znajduje się oprogramowanie Eyeview? pozwalające na analizę, przetwarzanie danych, porównywanie wyników a także ich wizualizację.

Specyfikacja slajdów FACT:

 • wysokiej jakości prążki fal sinusoidalnych o wielkości rosnącej w postępie geometrycznym (iloraz równy 2) pomiędzy slajdami A, B, C i D oraz o połowę tej wielkości pomiędzy rzędami D i E. Odpowiadające częstotliwości przestrzenne wynoszą 1,5 ? 3 ? 6 ? 12 ? 18 cykli na stopień (cpd),
 • różnica kontrastu pomiędzy każdym sąsiednim obrazkiem prążkowym jest równa 0,15 jednostek logarytmicznych.